Een diepzinnig gesprek

Soms, niet al te vaak, hebben we diepzinnige gesprekken, de geleerde vrouw en uw scribent. Meestal als we ergens onderweg zijn. Diepzinnige gesprekken eindigen meestal in een wederzijds stilzwijgen. Zoals ze overigens ook begonnen zijn.

Het diepzinnige gesprek waarover ik het nu wil hebben, had een niet zo banale aanleiding. Die ochtend in de mailbox tussen de vriendschapsverzoeken en elektronische facturen van mijn leveranciers van nutsvoorzieningen een mail met een vlaggetje: Wilsbeschikking: leg uw uitvaartwensen vast. Het is het soort boodschap dat je in je ochtendkoffie doet verslikken. Eerst dacht ik dat het een grapje van mijn notaris was. Die olijkerd durft wel eens verrassend uit de hoek komen, wat je van iemand die door erfafstamming in een halfvrij beroep is terecht gekomen waarvan je je afvraagt of dat nog van deze tijd is, niet zou verwachten. Laatst stuurde hij een rekening voor een prestatie die hij niet geleverd had: een pand verkocht dus.

Maar ik dwaal af. De boodschap kwam van mijn uitvaartverzekering. Dat komt zo. Op een dag moest ik een iets riskantere ingreep ondergaan. We hadden die voorbije maanden enkele vrienden verloren en we mochten ons dus stilaan uitvaartdeskundigen noemen. Op de terugweg naar huis , na een moderne crematie met een levende gitaarspeler in de aula en redelijk drinkbare wijn achteraf, rekenden we uit wat zo’n laatste feest moest gekost hebben. Met inbegrip van de kist en bloemen, de maaltijd voor de familie en beste vrienden achteraf en de lading santjes die werden uitgedeeld, kwamen we tot een absurd hoog bedrag. Daar schrok de geleerde vrouw van.

Dus toen onze makelaarster ons tussen neus en lippen liet weten dat we nog net beneden de gunstige leeftijdgrens zaten om een uitvaartverzekering af te sluiten, ondertekenden we een polisvoorstel. Voor die paar tientjes per maand waren we uit de zorgen. Dachten we. Maar toen begon de stress pas. We wisten nu wat we –eens koud en stijf- op onze laatste feest mochten spenderen. Maar hoe we dat partijtje wilden organiseren, daar waren we om de dooie dood nog niet aan toe.

Daar hadden we nu dus een diepgaand gesprek over. Terwijl ik de middenvakrijders rechts voorbijstak begon zij met het schot voor de boeg: wie zou jij op mijn uitvaart inviteren? Als het over familie gaat zijn we omgekeerd evenredig snel uitgepraat. Ik grossier in broers en zussen, kinderen en kleinkinderen, neven, nichtjes, ooms en tantes plus een paar ex-en. Met haar familie kan je amper een elftal vullen.

Dus schakelde ik gelijk een versnelling hoger en haalde er wat vrienden en kennissen bij. Kwestie van toch een evenwicht te bereiken. Want de volgende vraag was onvermijdelijk: en wie wil jij op je laatste ceremonie? U wil niet weten hoeveel kilometer je over zo’n onderwerp kan discussiëren. Tegen de tijd dat we weer in de file stonden, kwam de volgende vraag: met welke muziek wil je het luik naar de eeuwigheid door? En niet Bob Dylan, zei ze er gelijk bij.

Eerlijk daar had ik niet aan gedacht. Ik had graag een streepje Mozart gehad zeg ik. Mozarts Adagio K 617a voor glas harmonica. Daar had ze niet van terug.

“Leg die CD vanavond maar op je werktafel,” zei ze toen, “dat ik er niet moet naar zoeken.” Altijd praktisch denkend, die geleerde vrouw van mij.

“En wat wil jij?”, vroeg ik, “Aznavour of Hazes?” “ik wou dat ik kon zien wie er op mijn begrafenis is,” antwoordde ze niet ter zake,” wie er is en hoe ze reageren. ” “Wees gerust,” zei ik, “je zal er zijn.”

En toen kwamen we in alle stilte aan.

Thuis herlas ik de e-mail: “Via onderstaande uitvaartwensen-tool creëert u vrijblijvend uw persoonlijke uitvaart. Zo stelt u zelf een afscheidsceremonie samen, helemaal op uw maat. En dat zorgt later beslist voor een fijne herinnering bij al uw nabestaanden. Bovendien hoeven ze geen moeilijke beslissingen meer te nemen… Een hele geruststelling, zowel voor u als voor hen.” Ik ben er tot een stuk in de nacht mee in de weer geweest.

Marc van Impe

Bron: MediQuality