ME/CVS: Cochrane wijst Pace Trial af

Minister Maggie De Block vroeg bij haar aantreden haar administratie een adviesnota voor te bereiden in verband met het te volgen beleid inzake ME/CVS. Het Riziv schoof die opdracht door naar het expertisecentrum van de KULeuven. Uit welingelichte bron vernemen we dat dit advies van de Leuvense experten tot in de details de conclusies volgt van de Britse Pace-studie waarover we hier al uitgebreid bericht hebben.

Deze studie werd zowel door de wetenschappelijke wereld als door de patiëntenorganisaties afgeschoten wegens gemanipuleerd, onvolledig en politiek geïnspireerd en komt er op neer dat ME/CVS-patiënten enkel kunnen geholpen worden met psychotherapie (CGT) en kinesitherapie (Graded Excercise). Vandaag raakte bekend dat de Cochrane Collaboration een verklaring gepubliceerd heeft waarin staat dat de Pace Trial niet voldoet aan de “kwaliteitsnormen” van de organisatie.

Op verzoek van de Cochrane Collaboration hadden de auteurs van de Pace Trial hun werk uit 2011 overgedaan en correcties aangebracht. Maar ook dit volstaat niet aldus Cochrane. De studie is een methodologische puinhoop, aldus Cochrane. Twee patiënten -Tom Kindlon en wijlen Robert Courtney- hadden na publicatie in 2014 uitgebreide en overtuigende kritiek uitgebracht. Hun schrijven werd gesteund door meer dan honderd academici, patiëntengroepen, advocaten en politici die in een open brief aan de Lancet opriepen tot een onafhankelijke re-analyse.

Toen de hoofdauteurs , de professoren Peter White, Trudie Chalder en Michael Sharpe dit weigerden en ze daarin gesteund werden door professor Simon Wessely , diende Robert Courtney een formele klacht bij Cochrane. Cochrane vond de klacht gegrond en had onlangs de auteurs een kans om hun werk dienovereenkomstig te herzien. Het is de herziening die Cochrane nu onbevredigend heeft geacht.

De Pace Trial, die 5 miljoen pond gekost had, bepaalt in Engeland en ook ons land het officiële beleid inzake ME/CVS. Psychiater Wessely, die voorzitter is van het Royal College of Psychiatrists blijft de studie verdedigen: ” This trial was a landmark in behavioral complex intervention studies,” zegt hij.

Het is nu de vraag wat de minister gaat doen?

Marc van Impe

Bron: MediQuality

BMJ 2018; 362 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k3621 en https://me-pedia.org/wiki/PACE_trial

http://www.virology.ws/2018/12/03/trial-by-error-some-good-news-on-cochrane/

Meer levercirrose bij koude winters

Wie zich afvraagt waarom de mensen geneigd meer te drinken als het buiten koud is en de nachten langer zijn, die vindt een antwoord in een nieuwe wetenschappelijke studie, uitgevoerd door het Pittsburgh Liver Research Centre in de VS en deze maand gepubliceerd in het Hepatology Journal.

Die studie toont aan dat er een direct verband bestaat tussen dalende temperaturen en uren zonlicht en een verhoogd alcoholverbruik. “Het is iets wat iedereen decennialang aannam, maar wat niemand wetenschappelijk aangetoond had”, aldus Dr. Ramon Bataller, professor aan de Universiteit van Pittsburgh. Er zijn twee verklaringen: je voelt je warmer na een glas alcohol omdat de drank als vaatverwijdend middel fungeert, de bloedvaten ontspant en de doorstroming van warm bloed naar de huid verhoogt. De tweede reden waarom je misschien meer wilt drinken is dat kortere dagen en langere nachten en koude ook verband houden met depressie, waarvan al lang bekend is dat het drinken stimuleert. Een gevolg is een groter risico op alcoholische cirrose, wat overigens ook wordt bepaald door genetische factoren. Cirrose komt vaker voor in het noorden van de VS.

De onderzoekers wilden weten of het klimaat een oorzakelijk effect heeft op alcoholconsumptie en de impact ervan op alcoholische cirrose. Ze verzamelden gegevens uit 193 landen en uit 50 staten en 3.144 counties in de Verenigde Staten.

De data waren afkomstig van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereld Meteorologische Organisatie en het Institute on Health Metrics and Evaluation. De klimaatparameters waren gebaseerd op de Koppen-Geiger classificatie, de gemiddelde jaarlijkse zonne-uren en de gemiddelde jaarlijkse temperatuur. Alcoholconsumptiegegevens, drinkpatroon, gezondheidsindicatoren en de alcoholtoerekenbare fractie (AAF) van cirrose werden gecorreleerd an daaruit bleek dat er een omgekeerde correlatie bestaat tussen de gemiddelde temperatuur en het gemiddelde aantal uren zonneschijn per jaar en de liters jaarlijks alcoholgebruik per hoofd van de bevolking.

Hoe kouder het wordt des te hoger het percentage zwaar episodisch drinkers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was ongeveer 5,9% van alle sterfgevallen in 2014 toe te schrijven aan alcoholmisbruik, tegenover 4% in 2004. Oost-Europa in zijn totaal heeft met 15,7 liter alcohol per persoon de hoogste jaarlijkse consumptie per hoofd van de bevolking.

De Moldaviërs staan op de eerste plaats met 17,4 liter alcohol per persoon per jaar. Na Moldavië, volgt Wit-Rusland met 17,1 liter alcohol per persoon. Litouwen sluit de top-3 af met 16,2 liter alcohol. Noord-Afrika en het Midden-Oosten daarentegen heeft met 1,0 L per persoon de laagste consumptie per hoofd van de bevolking. In Libië, Mauritanië en Pakistan wordt het minste alcohol gedronken. Daaruit blijkt dat niet alleen klimaatgerelateerde variabelen, maar ook culturele en religieuze factoren een invloed hebben. In een lijst van landen waar het meeste alcohol wordt gedronken, staat België pas op de 31ste plaats.

België staat op de 31ste plaats, net voor Duitsland, Spanje en Zwitserland. Hoewel het cijfer van België slechter kan, wil dat niet zeggen dat we daarom goed bezig zijn. Zo kampt maar liefst één op de tien Belgen met een alcoholprobleem. Het dagelijks gebruik van alcohol is significant verschillend tussen Vlaanderen en Brussel, maar niet tussen Brussel en Wallonië. Het Waals Gewest, waar het ’s winters flink kouder is, onderscheidt zich van de andere gewesten door een hogere gemiddelde consumptie zijnde 12 glazen alcohol per week tegen 10 elders. Het percentage personen met leverlijden vertoont geen belangrijke regionale verschillen. In Vlaanderen is dat 0,3%, in Franstalig België 0,5%.

Hepatology. 2018 Oct 16. doi: 10.1002/hep.30315. [Epub ahead of print]

https://www.livercenter.pitt.edu/sites/default/files/Ventura-Cots_et_al-2018-Hepatology.pdf

https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/AL_NL_2008.pdf

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

De huisarts en Sinterklaas

Ik was zes toen ik dankzij onze huisarts van mijn geloof viel. Tot dan waren Jezus, Sint Maarten en zijn broer Sinterklaas een soort goddelijke drie-eenheid. Jezus werd elk jaar geboren tijdens de middernachtmis in een ijskoude kerk, en bracht behalve cadeautjes onder de kerstboom zo om het jaar een kindje in moekes buik, de twee Sinten waren in mijn ogen de gulle nonkels een paar weken voordien snoep, speculaas en een trein brachten en die erop letten dat ik braaf bleef.

Zij waren de meesters over goed en kwaad en Zwarte Piet, die dus tweemaal moest optreden, was hun strenge knecht. Jezus was een gipsen beeld, maar de Sinten waren wáár. Ik kon naar de Sinten zwaaien, mocht in de speelgoedwinkel op hun schoot zitten en ze kwamen aan huis jenever drinken.

Tot ik op een dag mijn moeder zei: „Ik weet het geheim van Sinterklaas.” Het was avond en de huisarts was langs geweest. Bij het genot van een glaasje vieux en een sigaar vertelde hij onachtzaam hoe hij de avond voordien de Sint met een spuitje weer op de been had moeten helpen. De Sint was een beetje dronken geweest en in het donker lelijk gevallen. De dokter noemde de voornaam van de Sint. En dat was niet Maarten of Klaas maar Omer, zoals de kolenhandelaar heette van naast de deur. Ik begreep op slag alles.

„O”, zei mijn moeder, „en wat is dat geheim dan?” „Dat hij niet bestaat”, zei ik met een bang hart. Ik had een vreselijke dag achter de rug, ik klampte me vast aan mijn geloof, ik verzon redeneringen waarom de Sint toch zou bestaan, en voelde me gelijk centimeters groeien. Maar de belangrijkste vraag was: Krijg ik nog cadeautjes? Mijn moeder bevestigde mijn vreselijk vermoeden. Ze bracht mijn broers en zusje naar bed en legde me uit hoe het in elkaar zat. Dan liet ze me op mijn kinderzieltje beloven dat ik mijn broers niets zou verklappen.

Op school heb ik het gelijk aan de hele klas verteld. De Juf zette me in de hoek. Niemand van mijn klasgenoten geloofde me. Toen de Sint op bezoek kwam in de klas zei ik: “Dag Omer.” Hij monkelde. “Gij gaat het nog ver brengen,” zei hij. Ver was toen voor mij over het viaduct. Daar liepen we over heen als we op bezoek gingen bij oma en opa.

Een paar dagen geleden kwam de Sint aan wal aan de steiger voor onze deur. Zoals gewoonlijk ging ik met mijn twee kleinste kleindochters van zes en acht kijken. Het vroor en ze hadden het snel bekeken. Boven wachtte hen chocolade en nicknackjes. Later die middag, in het kleinste theater dat onze woonkamer is, luister ik naar hun gesprek over de Sint en zijn cadeaus. Wanneer de oudste zegt dat ze weet wie de Sint echt is, zegt de jongste: “Ik wil het niet horen.” Ze weigert de openbaring. ze drukt haar oren dicht. Ze houdt vast aan haar godsgeloof, met al zijn zekerheden, mysteriën en visioenen. Ze weet hoe moeilijk het leven zal zijn zonder de jaarlijkse openbaringen op 11 november en 6 december.

Als je erop gokt dat de Sint bestaat, dan zit je altijd goed. Het is als de gok van Blaise Pascal. In de nacht van 23 november 1654 kreeg die zijn ‘openbaring’. De tekst die hij opschreef na zijn openbaring is veelzeggend: “VUUR. God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob. Niet de God van filosofen en geleerden. Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede. God van Jezus Christus.” Het is wat we de gok van Pascal zijn gaan noemen. Mijn stenen Jezus verloor kort daarna een arm en toen er geen wonder gebeurde, zijn overtuigingskracht.

Ik hoop mijn jongste ooit tot Spinoza te brengen. Volgens Baruch Spinoza is onwetendheid en geloof het voornaamste obstakel bij het nastreven van een deugdzaam leven. Maar voorlopig kan ze zo verder. Ze valt wel vanzelf van haar geloof, heb ik geleerd. En als het moet haal ik de huisarts erbij.

Marc van Impe

Bron Mediquality

Artsenweduwe aan de bedelstaf

Kan je als partner van een arts aan de bedelstaf geraken? Wees maar zeker. Ik word gebeld door de nog groene weduwe van een arts die een paar maanden geleden na een kort ziekbed abrupt kwam te overlijden.

Zij heeft de laatste elf jaar van haar carrière gewerkt als administratieve medewerksters van haar echtgenoot. Toen ze elkaar leerden kennen werkte ze als verpleegster in het ziekenhuis waar hij stage liep.

Kortom een klassieke relatie uit het begin van de jaren tachtig. Er kwamen kinderen. Uiteraard nam zij de ouderlijke taken op zich. “En alles wat bij een opstarten praktijk komt. Ik moet daar geen prentje bij tekenen. Men had me wijsgemaakt dat ik als meewerkende echtgenote al mijn rechten zou behouden. Pas na een belastingcontrole, toen we veranderden van accountant, werd het me duidelijk dat ik niet alleen al die jaren voor niets gewerkte had maar ook dat ik een enorm gat gemaakt had in mijn pensioenrechten.”

Nu haar man is overleden blijkt pas hoe groot de schade is. Als ze haar overlevingspensioen aanvaard mag ze niet meer verder werken. “Een collega uit de maatschap heeft me aangeboden verder te werken als administratiefs bediende. Maar met dat salaris kan ik ‘mijn stand noch status’ handhaven. In combinatie met het overlevingspensioen kan ik in ons appartement blijven wonen, zonder een van de twee is dat onmogelijk.”

De doktersweduwe is niet de enige. Veel gepensioneerde doktersechtparen komen al met moeite rond met het wettelijk pensioen. Maar indien een van beiden overlijdt volgt er, na het verlies van de partner, ook een financieel drama. Vaak heeft de overleden arts niet eens voldoende jaren gewerkt om een volledige pensioenuitkering te trekken. Laat staan dat als ze voortijdige overlijden zoals in dit geval, hun weduwe of weduwnaar het recht bezorgd hebben op een redelijk pensioen als overleden huwelijkspartner. Het overlevingspensioen is één van de vier grote types wettelijke pensioenen en wordt nu eenmaal berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot of echtgenote, die werknemer, zelfstandige of ambtenaar geweest is. Het bestaat dus voor alle statuten. In elk geval moet – met uitzondering van bepaalde situaties – de kandidaat-rechthebbende van een overlevingspensioen zelf minstens vijfenveertig jaar oud zijn.

Gelukkig is dat het geval. Bovendien is de weduwe minstens één jaar getrouwd geweest met de overledene. Als tweede echtgenote is dat niet evident, maar gelukkig had haar overleden man na een zware echtscheiding zijn pensioen rechten gevrijwaard. De waarheid is echter hard bij les. Het overlevingspensioen als zelfstandige wordt berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgeno(o)t(e). Voor de berekening van het overlevingspensioen wordt er rekening gehouden met de beroepsloopbaan als zelfstandige of helper en de beroepsinkomsten van de overledene. Zij was dus ‘helper’. Voor hen geldt de regel help uzelf zo helpe u god.

Nu volgt een paragraaf ambetenarenjargon: “Wie zelf gewerkt heeft en recht heeft op een eigen rustpensioen, kan dit pensioen tot een bepaald bedrag combineren met het overlevingspensioen van de overleden echtgeno(o)t(e). Dit grensbedrag is gelijk aan 110 % van het bedrag van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan. Voor een volledige loopbaan wordt het overlevingspensioen berekend door het bedrag van het overlevingspensioen te vermenigvuldigen met de omgekeerde loopbaanbreuk. Het overlevingspensioen is gelijk aan het grensbedrag, min het bedrag van het rustpensioen.”

In haar concrete geval betekent dit dat de weduwe- als ze een overlevingspensioen wil trekken- moet ophouden met werken, waarna ze als ze zelf met pensioen zal gaan een nog lager pensioen zal trekken, wat niet kan gecumuleerd worden met het overlevingspensioen van haar overleden echtgenoot. Werkt ze wel door dan is het noppes en krijgt ze niets.

Of zoals de ambtenaar het zo duidelijk formuleert: ‘Na het overlijden van de partner zal de overlevende echtgeno(o)t(e) in de meeste gevallen dus (iets) meer ontvangen dan haar/zijn eigen pensioen, maar minder dan de som van beide rustpensioenen. Men houdt hier dus best rekening mee.’

Ik zie de volgende dag dat er een appartement te koop staat.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Zorgnetwerk Briant organiseert symposium voor huisartsen

Afgelopen zaterdag organiseerden het Imeldaziekenhuis (Bonheiden), het H.-Hartziekenhuis (Lier), het AZ Sint-Maarten (Mechelen) en het AZ Jan Portaels (Vilvoorde) een symposium voor artsen en huisartsen uit de regio. Tijdens het evenement, dat in het teken stond van samenwerking in de oncologische zorg, werd ook de naam ‘Briant’ en bijhorend logo van het zorgnetwerk uit de doeken gedaan.

De 140 aanwezigen zagen bij aanvang van het evenement toe hoe netwerkvoorzitter Guido Van Oevelen het symposium inleidde door de naam Briant en de bijhorende huisstijl te presenteren. “De naam Briant verwijst naar het zorggebied van het netwerk, dat het noorden van de provincie BRabant en het zuiden van de provincie ANTwerpen omvat”, aldus Van Oevelen. “Het netwerk situeert zich binnen een drukbevolkt gebied tussen grootsteden BRussel en ANTwerpen. De zorg binnen Briant is niet alleen kwaliteitsvol, maar ook toegankelijk en vooral persoonlijk. De netwerkziekenhuizen zullen in hun zorgaanbod en in hun dienstverlening inspelen op het karakter van deze interstedelijke, centrale regio. We willen meer zijn dan louter de optelsom van vier individuele ziekenhuizen. Verbinden en expertise delen staan centraal.”

“De naam Briant roept voor sommigen de connotatie op met het begrip ‘Briljant'”, gaat de netwerkvoorzitter verder. “Briljant kan geïnterpreteerd worden als ‘best-in-class’. Als netwerk in opbouw kunnen we deze claim vandaag misschien nog niet rechtvaardigen, maar de ambitie van alle partners van ons netwerk is wel degelijk om in ons zorgaanbod en in de kwaliteit van dienstverlening te streven naar briljante performantie. Een briljant is ook een op een bepaalde manier geslepen diamant. Met wat verbeelding valt ook de schittering in ons logo op”, besluit Van Oevelen.

Na de naam- en logopresentatie betraden 17 artsen uit verschillende disciplines, individueel of in groep, het podium. De studiedag stond in het kader van samenwerken in de oncologische zorg. In vier casussen belichtten de specialisten terzake, van nuclearisten tot radiologen en chirurgen, de interdisciplinaire en ziekenhuisoverschrijdende zorg binnen het Briant-netwerk. De artsen lichtten daarbij de nieuwste medische technieken toe in zowel diagnose als opvolging. Nu een naam, logo en eerste evenement een feit zijn, wordt naarstig verder gewerkt aan de oprichting van een rechtspersoon voor het zorgnetwerk Briant.

Contact:

Guido Van Oevelen, netwerkvoorzitter | rani.debuyst@azjanportaels.be| 02 257 50 88

Marc van Impe

Bron : MediQuality

 

 

 

Wijze woorden in Huize Mariatroon

Ik ben op bezoek bij ons moeder die alle overbodige woorden uit haar vocabularium aan het schrappen is. Sommige zinnen maakt ze niet af. Andere meanderen eindeloos ver tot de richting van de stroom vergeten is en ze abrupt stopt. Dan volgt een waterval van maar toch, maar toch, maar toch.

We praten over de kinderen en kleinkinderen, over vriendinnen van haar die nog met de auto rijden en andere die “helemaal weg” zijn. Ze is als het weer van de laatste dagen: een uur of twee zon, een paar regendruppels, kouder wordend, dan weer onverwachts helder en zomers. Vroeg invallende duisternis.

Waar ze mee zit is het resultaat van de psychogeriatrische test. De dokter zei dat ze 70 op 100 antwoorden juist had. Zelf weet ze dat ze niet eens een derde haalde. “Ik ben gebuisd,” zegt de vrouw die me van in de derde kleuterklas tot de retorica alles leerde van het alfabet en schoonschrift tot Seneca, Livius, Horatius en Sophocles. Zij die Grieks las, als was het plat Deiremonds, en hele Latijnse gedichten uit het hoofd citeerde, kon nu niet meer op de naam van vier huisdieren komen. “Een hond,” zegt ze, die kende ze nog. “Die hadden we thuis. Maar poezen en kanaries hadden we toch ook, en die was ik kwijt. En ze begint een verhaal hoe ze als kind een kerststalletje in de fik had gestoken en hun Mirza alarm sloeg. En hoe boos haar pa was. “Toen heb ik de eerste en enige klap in mijn leven gekregen. ” Ons sloeg ze nooit. Daar hadden we ons vader voor. Zij zette de acht kinderen netjes op de wereld, gaf hen borstvoeding, leerde ze goede manieren en leerde ons ook hoe we het wisselvallige humeur van onze oppergod Zeus moesten manipuleren. Zo kreeg zij haar zin.

Ze schreef gedichten in de stijl van Alice Nahon, speelde toneel, was een uitstekende zwemster en kon kajakken als de beste. Zo bracht ze mijn vader het hoofd op hol. Een meisje van zeventien, vers uit de Ecole Moyenne, in de zomer van ‘ 44. Nu ligt ze in een vouwstoel, als een klein stukje mens en heeft ze moeite om in haar wagentje te gaan zitten.

“Neem een glas wijn,” zegt ze. “De politie staat nu nog niet langs de weg.” Zij drinkt water met een rietje.

De volgende ochtend leer ik dat ze uit bed geklommen is en zwervend door de gangen van het rusthuis gevonden werd. Ze kwam ten val, brak haar neus. “Ik zag je vader,” zegt ze, “maar hij liep weg. Nu weet ik dat het een droom was. Ik weet dat ik gaten in mijn geheugen krijg. Dat ik me dingen inbeeld.”

We praten over haar wilsbeschikking, dat ze niet aan euthanasie gedacht heeft omdat ze dacht dat ze ineens zou gaan. Ze wil wel geen ingrepen meer ondergaan. “Ik ben aan het eind,” zegt ze. Maar ze praat niet over God of de pastoor. Een heel leven christelijk, een voorbeeld voor de parochie, actief in de Katholieke Vrouwenbeweging en geen woord over de Kerk. Dan begint ze over de paus in Ierland. Ze gebruikt woorden die ik nooit eerder uit haar mond gehoord heb.

“Als ge mekaar graag ziet, dan moogt ge doen wat ge wilt,” zegt ze. “Maar graag zien, dat is het belangrijkste. Met de rest hebben ‘ze’ geen zaken. Schrijf dat maar eens in uw stukskes.”

Ik zie voor mij opnieuw het meisje van zeventien, op die foto in wit-zwart, aan de over van de Oude Dender, in een gebreid maillot. Ik begin mijn vader te begrijpen.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

Brief aan een eerstejaars

“Lieve schat, we zijn trots op jou dat je geslaagd bent in dat aartsmoeilijke toegangsexamen waarvan ik me afvraag wat dat eigenlijk bewijst. Elke arts die ik de voorbije maanden sprak, huisarts, specialist of academicus zei spontaan dat, had het examen in hun tijd bestaan, geen van hen ook maar begonnen zou zijn aan wat nu een succesvolle medische carrière blijkt te zijn.” Lees hierna de tips van een opa-patiënt aan zijn plus-kleindochter.

Nu het begin van een nieuw academiejaar nadert – jouw eerste jaar geneeskunde- wil ik je graag een aantal oprechte adviezen geven. Misschien heb je er wat aan, maar ik hoop dat je dit toch leest en er rekening mee houdt. Dit stukje is trouwens relevant voor elke arts, op elke leeftijd en in elk stadium van zijn carrière.

Het wordt jouw eerste dag in de wereld van de geneeskunde, welkom op de eerste dag van de rest van je leven om Charles Dederich te parafrazeren. Ik weet dat die kreet sinds 1968 een cliché geworden is, maar elk cliché heeft zijn wortels in de waarheid.

Als ik studenten geneeskunde off the record spreek, dan is niet wat ze leren het belangrijkste, niet wat ze in de toekomst zullen verdienen (allebei vaak dikke illusies) maar de witte doktersjas. Voor hen is dat een voorrecht. Iets waar je als student geneeskunde eerst hard moeten voor werken en die je pas tijdens je stage mag dragen. Zo’n jas geeft je respect, iets wat je je als je eenmaal echt dokter bent in deze barre tijden, vaak zult moeten missen. Jij krijgt dus een welverdiend respect van uw patiënten, maar ongeacht wat ook de afkomst, rang, stand, gender of kleur van je patiënt is, ook hij verdient respect.

De witte jas is een visuele herinnering voor iedereen (en voor jezelf, denk ik), aan wat jij geleerd hebt, de kleding van je patiënten daarentegen zal je geen visuele aanwijzing geven over hun kwaliteiten. Dat betekent dat je naar hen moet luisteren. Ik vind luisteren het meest aantrekkelijke aspect aan mijn vak, dus ook aan het jouwe.

Je betreedt nu een onbekend en soms misschien eng terrein. Dat geldt echt voor elke dokter. Bij elke medische akte zijn de resultaten onbekend, ongeacht of het je eerste dag of je laatste dag als arts is. Het onbekende maakt essentieel deel uit van het leven. Je zelfvertrouwen zal groeien naarmate je meer weet, ook al weet je dat je positieve en negatieve verrassingen zal hebben.

Ik maak een sprongetje naar Facebook: ook daar is een eerste indruk bepalend voor de rest van je virtueel sociaal leven. Kijk dus goed naar je patiënt en weet dat zij naar jou kijken. Als iemand in al zijn ellende weet dat men echt naar hem kijkt, is hij al voor de helft op weg naar beterschap. Ik heb de tijden meegemaakt dat huisartsen dachten dat ze in hun marcelleke of, bij kouder weer, in een houthakkershemd consultatie moesten voeren. Die tijden zijn gelukkig bijna voorbij. Let op je kleding en op je uiterlijk.

Weet ook dat patiënten steeds mondiger zijn maar dat niet iedereen toegang heeft tot het internet, laat staan dat iedere patiënt weet hoe hij dit zou moeten gebruiken. Je zou verbaasd zijn hoeveel mensen wel kunnen tweeten maar niet weten hoe ze op welke zoekmachine een lemma moeten intikken.

Er bestaat een hiërarchie in de volksgezondheid, en vaak maar niet altijd staan de artsen aan de top van de piramide. Probeer die geometrische vorm te herformuleren tot een rechte lijn, met iedereen op die lijn. Weet ook dat het ontzettend moeilijk is om een praktijk te runnen zonder uw ondersteunend personeel: de receptioniste, het secretariaat, andere professionals in de gezondheidszorg, enz. Bovendien zou het voor jou onmogelijk zijn om een medische praktijk te runnen zonder jouw patiënten (en je geduld.) Hoe meer van dat laatste, des te meer u van het eerste.

Een arts is een rechercheur. Neem nu hoofdpijn: die kan te wijten zijn aan stress, migraine, een hersentumor of een combinatie daarvan. Het is aan u om de aanwijzingen en aanwijzingen te ontcijferen. Vertrouw niet blindelings op trajecten en guidelines.

Je zult leren om alles te behandelen, van blindedarmontsteking tot een TIA, maar het belangrijkste van wat je leert (of hebt geleerd) is dat ‘wat’ je behandelt niet zo belangrijk is dan wel ‘wie’ je behandelt en ‘hoe’ je behandelt. Patiënten kunnen in eerste instantie naar jou toe komen voor je IQ, (meetbare intelligentie), maar ze komen terug voor je EQ, (emotionele intelligentie).

Vermijd ijdelheid. Niets is zo storend als een ijdele, zelfingenomen arts. Ik weet dat je eerder gereserveerd bent. Maar wees wel assertief. Sta op je strepen. Laat je niet ringeloren door je patiënten, de ziekenhuisverpleging, de adviserende geneesheren, de directies en de managers.

Je zult dagen hebben dat je zot van glorie zult zijn. Dagen die in een zucht voorbij gaan omdat de zaak die je behandelt zo meeslepend is als een goed verhaal. En er zullen dagen zijn dat je je belabberd voelt. Leer ervan.

Geef ook geen vrijblijvend advies, niet bij familiefeestjes, aan de toog of aan de passagier naast jou in het vliegtuig.

Vraag om hulp wanneer je die nodig hebt. Er zijn altijd uitstekende collega’s, morele of religieuze raadgevers, vrienden, familie, en als het erop aankomt Arts in Nood. Je mag me altijd bellen.

We leren allemaal van elkaar. Geneeskunde is als koken, jouw recept kan gebaseerd op recepten van vrienden. Een second opinion van een collega doet niets af aan jouw kennis, maar draagt daar wel toe bij. Dat geldt ook voor de meeste informatie die op Dr. Google beschikbaar is. Lees de vakpers, lees ons!

Je moet het met je plus-opa niet altijd eens zijn. Net zoals je het niet altijd eens moet zijn met wat de overheid je zegt. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn.

En tenslotte nog dit: vergeet je niet te ontspannen. Ga uit. Leef! Zullen we volgende week eens lunchen?

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Onderzoekers vinden aanknopingspunt voor immuuntherapie van ontsnapte tumor

Wetenschappers van het LUMC hebben een manier ontdekt om voor het afweersysteem onzichtbare tumorcellen toch vatbaar te maken voor immuuntherapie. Die cellen blijken namelijk niet helemaal incognito te zijn, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht. De onderzoekers publiceren hun resultaten in het Journal of Experimental Medicine.

Wereldwijd zijn de onderzoekers de eersten die kenmerkende vlaggetjes hebben gevonden op tumorcellen waarvan eerder werd gedacht dat ze onzichtbaar waren voor het afweersysteem. Dat is een belangrijke ontdekking, want het biedt mogelijkheden om een nieuwe vorm van immuuntherapie te ontwikkelen, gebaseerd op deze nieuwe vlaggetjes.

“Tumorcellen gebruiken een slimme truc om een aanval van het immuunsysteem af te slaan. Ze halen de vlaggetjes waaraan afweercellen hen herkennen weg van hun celoppervlak. De tumor is daardoor onzichtbaar voor het immuunsysteem en is niet vatbaar voor de huidige vormen van immuuntherapie”, aldus onderzoeksleider Thorbald van Hall van de afdeling Medische Oncologie.

Niet helemaal incognito

Nu blijkt dus dat kankercellen die deze onzichtbaarheidstruc toepassen toch niet helemaal incognito zijn. “We hebben zestien zogeheten peptiden ontdekt die alleen gepresenteerd worden op tumorcellen die de onzichtbaarheidstruc hebben toegepast en niet op gezonde cellen”, legt promovendus Koen Marijt uit. De onderzoekers kwamen de peptiden op het spoor met een computermodel, en bevestigden hun bevindingen in het lichaam. “In het bloed van gezonde mensen vonden we afweercellen die specifiek reageren op deze vlaggetjes. Sterker nog, deze afweercellen herkenden in het laboratorium cellen van huid-, nier- en darmtumoren die de onzichtbaarheidstruc hadden toegepast.”

Minder bijwerkingen

De volgende fase is het ontwikkelen en testen van een nieuwe vorm van immuuntherapie gebaseerd op dit nieuwe type vlaggetjes op ‘onzichtbare’ tumorcellen. Van Hall: “Immuuntherapie is de toekomst voor kankerbehandeling en onze ontdekking is een kleine bijdrage aan de toepassing hiervan voor patiënten voor wie het nu geen optie is.” Omdat de vlaggetjes alleen wapperen op diverse tumortypes en niet op gezonde cellen, zou een dergelijke behandeling waarschijnlijk minder bijwerkingen hebben dan de huidige immuuntherapie.” Maar zover is het nog niet, waarschuwt Van Hall. “Onderzoek bij patiënten moet goed en veilig gebeuren, dus voordat we de eerste patiënten gaan behandelen zijn we jaren verder.”

Het artikel ‘Identification of non-mutated neoantigens presented by TAP-deficient tumors‘ is te lezen op de website van Journal of Experimental Medicine.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Lynch-syndroom door PMS2-mutatie: geen aanwijzingen verhoogd risico andere kankersoorten

Mensen met het erfelijke Lynch-syndroom door mutatie in het PMS2-gen hebben een licht verhoogde kans op darm- en baarmoederkanker, maar de kans op andere kankersoorten is niet duidelijk verhoogd. Dat ontdekte een internationale groep wetenschappers onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze publiceren hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Clinical Oncology.

De wetenschappers trekken hun conclusies na het bestuderen van de gegevens van 4878 leden van 284 families, waarin een mutatie in het PMS2-gen voorkomt. Deze mutatie is één van de oorzaken van het erfelijke Lynch-syndroom. Patiënten met deze aandoening hebben een licht verhoogde kans op het krijgen van darm- en baarmoederkanker op oudere leeftijd. Tot nu toe was onduidelijk hoe het zat met de kans op andere kankersoorten, zoals maag-, eierstok-, dunne darm-, blaas-, lever-, nier-, hersen-, borst-, en prostaatkanker.

Geen extra screenings

“Uit onze studie blijkt dat de kans op deze kankersoorten voor dragers van de PMS2-mutatie niet duidelijk hoger is dan voor de algemene bevolking. Zoals we al hadden verwacht zien we wel een licht verhoogde kans op darm- en baarmoederkanker”, aldus arts-onderzoeker Sanne ten Broeke. Ze deed het onderzoek onder leiding van klinisch geneticus Maartje Nielsen.

Het was voor het eerst dat wetenschappers zo’n grote groep PMS2-dragers onder de loep namen. De onderzoekers raden aan om Lynch-patiënten alleen extra te controleren op darm- en baarmoederkanker en geen extra screenings in het leven te roepen voor andere kankersoorten.

Minder vaak controle

Recent ontdekte dezelfde onderzoeksgroep ook dat darmtumoren van Lynch-patiënten met de PMS2-mutatie andere kenmerken hebben dan die van Lynch-patiënten met een mutatie in het MLH1-gen. “Dit verklaart mogelijk waarom tumoren van PMS2-mutatiedragers minder snel groeien. Dragers van de PMS2-mutatie hoeven dus niet zoals gebruikelijk is elke twee jaar gecontroleerd te worden, maar misschien maar elke drie tot vier jaar”, aldus Nielsen.

Het artikel ‘Cancer risks for PMS2-associated Lynch syndrome‘ is te lezen op de website van het Journal of Clinical Oncology.

Bent u onderzoeker of zorgverlener en geïnteresseerd in het Lynch-syndroom? Bezoek dan het symposium ‘Gene-specific epidemiological and molecular aspects of Lynch syndrome‘ op donderdag 20 september 2018.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Dokter of Jef? Hoe wil u aangesproken worden

Op weg naar een persconferentie hoor ik een arts op de radio die zijn beklag maakt over de onbeleefdheid van zijn patiënten: hij haat het om aangesproken te worden met de kreet ‘hoi’, of erger nog met zijn voornaam ‘Marc’. Een mooie voornaam vind ik, maar inderdaad, ik vind dat het geen pas geeft als je familiair wordt aangesproken als je een gezagsfunctie draagt. Studenten die me aanspreken met ‘Marco’ krijgen een standje. En wie volhoudt in de boosheid en ‘salukes’ zegt tot afscheid krijgt een minus.

Wat gewoon een conventie zou moeten zijn en gebaseerd is op essentiële beleefdheid dreigt, toch in Vlaanderen, een sociaal discussiepunt te worden. Hoe spreek je een arts aan? Dokter? Dokter Deltour? Dokter Luc? Luc? Luuukas? Ik denk dat het allemaal begonnen in de vroege jaren zeventig toen de geneesheren voor het volk, u weet wel: die jongensclub die het liefst op blote voeten en in een onderlijfje consultatie hield, zich zo laag mogelijk op het niveau van hun proletarische patiënten wou plaatsen. Ik ken een arts die Hendrik heet en die zich tot zijn pensioen Ri liet noemen. Dr. Gerard werd Gert, vervolgens Gerrie, en gaat nu nog altijd als ‘de Jerre’ door het leven. Vooral huisartsen waren daar goed in. Daarbij kwam de al eerder gemelde vestimentaire aanpassing: een onderlijfje, de vaste tenue van de Gentse Sleepstraat, een T-shirt met de komische kop van Guevara, het Canadese flanellen houthakkershemd, de zelfgebreide grove trui in liefst een onbestemde kleur, de jeans of de doorgezakte ribfluwelen broek. Ik ken een vrouwelijke huisarts die consultaties deed in een legging, wat waarschijnlijk het meest afschuwelijke kledingstuk is bij een vrouw. Niet onthoudt ze haar patiënten: de spataders op de kuiten, de cellulitisputjes in de bovenbenen en billen. Wat is er mis met de witte jas, vraag ik me dan af.

Wat is er mis met een deftige, modieuze broek, een net hemd, eventueel met das of een mooie rok met blouse, een mooie jurk? Met het vestimentair tenue verruwt ook het taalgebruik. Die artsen spreken doorgaans ook hun patiënten met de voornaam aan. Hoe wil je dan afstand creëren? Want enige afstand is, me dunkt toch nodig, om de zaken in perspectief te zien. Dat heb ik onthouden van mijn lessen aan de tekenacademie en dat geldt ook voor de geneeskunde.

De meeste patiënten, lees ik op de sociale media, gaan uit van het gelijkheidsbeginsel. Spreekt de arts hen met de voornaam aan, dan krijgt hij lik op stuk. Maar zou het niet van een groter zelfbewustzijn getuigen als de patiënt zo’n arts met zijn titel aanspreekt. Zo intiem is de relatie toch niet. En ik stel maar de vraag: spreken ze de juf of meester dan ook aan met de voornaam? Spreken ze een advocaat aan met de voornaam? Of de politieagent?

Ik stel maar vragen. Ik spreek het meisje in de supermarkt bij de afdeling verse groenten aan met ‘mevrouw’. De postbode is ‘facteur’. Een agent noem ik altijd ‘officier’. Dat doet soms wonderen. En een deurwaarder is een ‘meneer’, behalve mijn vriend die bovengenoemd beroep uitoefent, die heet onder ons gemeenzaam ‘de deur’.

De Orde van Artsen publiceerde nog altijd geen advies rond de omgangsvormen voor artsen. Ten onrechte. Wel heeft ze een mening over de digitale omgangsvormen. De Orde gaat daarbij uit van de regel dat er wederzijds respect moet zijn.

Edgard Eeckman, woordvoerder van de VUB, schreef daar een paar jaar geleden een interessant stukje over: “Een effectieve patiënt-artsrelatie wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en zeker bij de huisarts door een zekere mate van familiariteit. Tegelijk vraagt deze samenwerkingsrelatie ook een zekere afstand tussen patiënt en arts. De afstand die ervoor moet zorgen dat de medische expert een zekere autoriteit behoudt en de patiënt – in zijn of haar eigen belang! – de therapie volgt die na overleg tussen beiden werd afgesproken. Het betekent niet dat patiënt en arts niets van elkaar mogen weten. Het wil wel zeggen dat als de patiënt de arts niet meer erkent in zijn rol als medisch expert en coach, dit de doeltreffendheid van de patiënt-arts relatie kan schaden. Een heel grote groep van de 3.000 gezonde personen en patiënten die in het kader van mijn doctoraatsonderzoek aan een online-enquête heeft deelgenomen, heeft overigens aangegeven dat zij liever niet hun huisarts als vriend op hun Facebook-pagina hebben. En ook dat zij liever geen Facebook-vriend willen zijn van hun huisarts.”

Ik concludeer dat de patiënt liever wat afstand houdt. Overigens nog een laatste opmerking: in het hypothetische geval dat ik een onderzoek van mijn edele moet ondergaan, dan zou ik het appreciëren dat mijn huisarts een witte jas draagt en geen legging. U wel soms?

Ik vraag de geleerde vrouw om advies. Ze heeft voor dergelijke frivoliteiten geen tijd, zegt ze. Ze heeft wel leren leven met haar titel.

Marc van Impe

Bron: MediQuality