Kortrijkse rechtbank weigert voorschot 8 jaar na ongeval

Slachtoffers met letselschade worden door de rechtbanken systematisch in de kou gezet. Op 24 april vonden de pleidooien plaats in het Panoramadossier SANTENS/AG. Opmerkelijk : er mocht niet gepleit worden.

De beroepsrechters wezen zelfs een voorschot op basis van de door AG Insurance aanvaarde 6 % af. Bovendien paste de rechtbank de WAM-wetgeving niet toe. Als motivatie verwijzen ze naar de hangende strafklacht. “Onterecht, want de erkenning van die 6 % door AG Insurance volstaat om de betaling te bevelen,”klinkt het bij diverse advocaten. “Bovendien zijn er voldoende bewijzen van schendingen van het recht van verdediging in dit dossier, waardoor de expertiseverslagen sowieso niet bruikbaar zijn, vals of niet.”

6 % al 6 jaar door iedereen aanvaard, maar niet betaald.

“De gerechtsdeskundigen, de Politierechter en AG Insurance hebben 6 % blijvende invaliditeit en blijvende arbeidsongeschiktheid aanvaard.

Dit % ligt al vast sinds 2012. Volgens de wet moest ik dus al in 2012 minstens een voorschot op basis van die 6 % ontvangen hebben,” zegt Anke Santens.

“AG Insurance heeft dit nooit willen betalen. Ze beperkte zich tot een voorschot van 30.000 euro, wat slechts een klein deel van de procedurekosten betaalt en niets van mijn schade vergoedt. De eerste rechter weigerde rekening te houden met mijn bewijsstukken en wees in 2016 ook voorschotten af. Zogezegd omdat mijn conclusies niet beantwoordden aan de vormvereisten, terwijl Potpourri nog niet in werking was getreden. Een eerlijk voorschot zou me toegelaten hebben om behandeling en hulp te krijgen, een tweede kindje, mijn bedrijf zou niet failliet gegaan zijn, ik had mijn huis niet hoeven verkopen. Volgens de WAM-wetgeving moet AG Insurance boete betalen. Die boete bedraagt 250 euro forfaitair per dag. Dat is 7.500 euro boete per maand. Het voorschot en de boete die AG Insurance volgens de wet moet betalen, bedraagt hierdoor na 6 jaar ruim 1 miljoen euro.”

WAM-wetgeving lege doos, niemand krijgt voorschotten

Vorig jaar nog zei de CD&V dat er voldoende maatregelen bestaan om verzekeringsmaatschappijen te verplichten om slachtoffers minstens provisies uit te betalen.

“Er is al een gedragscode voor verzekeraars en rechtspraak bij misbruik, niemand is tegen een snellere uitbetaling van slachtoffers,” vertelde Servais Verherstraeten aan de VRT.

Anke Santens die opkomt voor de rechten van ‘verzekeringslachtoffers’ zegt dat ze die rechtspraak opgevraagd heeft bij de CD&V, maar ze heeft nooit een antwoord gekregen. “Ik wil heel graag eens enkele vonnissen zien waarbij rechters boetes opleggen aan verzekeringsmaatschappijen die 10 of 20 jaar lang onterecht weigeren om letselschade te vergoeden, terwijl de slachtoffers intussen alles verliezen wat hen lief is. En wat heb je aan een gedragscode die niemand controleert en waar geen controles of sancties voor voorzien zijn ? Experts hebben ook een motiveringsplicht en moeten het tegensprekelijk karakter respecteren, zoniet is een expertiseverslag onbruikbaar. Ook de inbreuken op deze en andere wettelijke criteria worden straal genegeerd door de rechtbank, die in principe op basis hiervan de expertiseverslagen moet afwijzen,” zegt Santens.

“Ik sprak met tientallen aanwezige slachtoffers. Het is onthutsend hoe fout het loopt in tal van die dossiers,” bevestigt Jouwe Vanhoutteghem (PVDA).

Na de ongevalsslachtoffers, de slachtoffers van de Bende van Nijvel, de terreurslachtoffers, zijn de slachtoffers van de treinramp in Wetteren het zoveelste bewijs dat er sprake is van een structurele weigering tot betaling van schadevergoeding door verzekeringsmaatschappijen.

Beroepsrechters zijn geen oplossing

Stefaan Van Hecke (Groen) is voorstander van een meldpunt voor slachtoffers van een vals expertiseverslag : “Het kan niet zijn dat ongevalsslachtoffers door gebrek aan een meldpunt voor valse expertiseverslagen na jarenlang wachten op gerechtigheid bijkomend gestraft worden door hen opnieuw jarenlang in de kou te laten staan. Een strafonderzoek duurt jaren, terwijl een onafhankelijk meldpunt op enkele uren tijd uitspraak kan doen over de juistheid van een expertiseverslag.”

Jaren geleden al, diende toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck een wetsvoorstel in om een tuchtrechtbank op te richten, speciaal voor gerechtsdeskundigen die in de fout gingen. Wat is daar mee gebeurd ?

Volgens huidig minister van Justitie Koen Geens bieden beroepsrechters voldoende garanties om snelle en correcte expertises en schadevergoedingen mogelijk te maken en zijn er geen maatregelen nodig. “Mijn vonnis bewijst dat dit niet het geval is. De rechtbank kon AG Insurance perfect verplicht hebben om eindelijk die minimale 6 % en de WAM boete te betalen in afwachting van het resultaat van de strafklacht. Er bestaat immers geen discussie over die minimale 6 %, die gebaseerd is op een voorafbestaande toestand waar ik onterecht van beschuldigd word. Het strafonderzoek kan dus enkel uitwijzen dat er meer betaald moet worden, niet minder. Waar is die garantie van de beroepsrechters dan ?” vraagt Santens zich af.

Egbert Lachaert (Open VLD) erkent het bestaan van de structurele weigering tot betaling van voorschotten. Hij wil boetes voorzien voor verzekeringsmaatschappijen die weigeren om voorschotten te betalen en vraagt parlementaire hoorzittingen. Die worden al jaren beloofd. Zijn wetsvoorstel wordt de komende weken besproken in de Kamer. Anke Santens schreef hier eerder een bijdrage over op MediQuality(*). Dat zette de zaak op de politieke agenda.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Bijdrage Anke Santens op MediQuality: 
https://deimperatief.wordpress.com/2015/09/02/hoe-ga-je-als-arts-te-werk-bij-verzekeringskwesties-bijdrage-van-anke-santens/
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s